ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޝައްކުު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެންނާތީ އޮބްލޫ - ސަންގެލި ރިސޯޓުގެ ދެ ބިދޭސީއަކު ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން މަޢުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ދެމީހުން ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ ލިބެންދެން އެ ރިޒޯޓް މިހާރުވަނީ މޮނިިޓަރިންގއަށް ލާފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ކޮޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮސިޓިވް ވެފައިވާ ބަޔަކު ފެނުމާއި ގުުޅިގެން ސަރުކާރުން މިއަދުވަނީ ކުރިއަށް އޮތް 30 ދުވަހަށް ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މުޅިރާއްޖެއަށް ޔެލޯ އެލާޓްވެސް ވަނީ ނެރެފައެވެ.

މިހާތަނަށް އައި އިރު ރާއްޖޭންވަނީ 8 ބިދޭސީއަކު މިބައްޔަށް ޕޮސިޓިވް ވެފައެވެ. އެއީ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓްއިން ޕޮސިޓިވް ވި 4 މީީހަކާއި ބަތަލާ އައިލެންޑް ރިޒޯޓްއިން ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އިތުރުން ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިޒޯޓުގައި ތިބި ދެ ބިދޭސީންނެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.