ވަންއެންޑްއޮންލީ ރޯތިރަށް ރިސޯޓުގައި ހުރި ބިދޭސީއެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން ކަރަންޓީންކޮށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ.

މިހާރު ވަންއެންޑްއޮންލީ ރިސޯޓަށް އަރައިފޭބުން ވަނީ ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލާފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.