ސަމަރ އައިލެންޑު ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދިޔަ ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ދެ ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތް ތަކެއް ހުރުމުން މޮނީޓަރު ކުރުމަށާއި ޓެސްޓު ހެދުމަށް އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މަރުކަޒަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާކަމުގައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ބުނެފިއެވެ.  

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *