ހދ.ވައިކަރަދޫއަށް މިއަދު އިރުއޮއްސި 6:00 ކަންހާއިރު ، އެރަށު ބަނދަރު ކައިރިއަށް ކިނބުލެއް ލައްގައިފައި ވަނިކޮށް އެރަށު ޒުވާނަކަށް ފެނިއްޖެއެވެ. އެރަށަށް ކިނބޫ ލެއްގިއިރުވެސް ވަނީ މަރުވެ ކުނިވެފައިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ދިގުމިނުގައި ނިގުލާއިއެކު 4  ފޫޓުހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކިނބޫ މިހާރުވަނީ ވަޅުލާފައެވެ. ވައިކަރަދޫ އިން ކިނބޫ ފެނުމުން އެކަން ވަނީ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް  ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުން ކިނބޫވަނީ ފެނިފައެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *