ނައިޓްފިޝިންގ އަށް ދިޔަ ދޯންޔެއް ކޮށްދިއްޕަރު ފަރަށް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާއިން ހަރަކާތްތެރިވާންފަށައިފިއެވެ.

މިދޯނީގައި 6 ފިރިހެނުންނާއި 3 އަންހެނުން ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ 9 މީހަކު ތިބިކަމަށް މައުލޫމާތި ލިބެއެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ )

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *