ށ.ފުނަދޫގައި އުމުރުން 1 އަހަރާއި 9 މަހުގެ ކުއްޖަކު ގެނބިގެން ނިޔާވެއްޖެއެވެ. 

ކުއްޖާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރުންނާއި ހަވާލާދީ ފުނަދޫގެ ކައުންސިލް ރައީސް އަހުމަދަު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ކުއްޖާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު އިރުވެސް ވަނީ ނިޔާވެފަކަމަށެވެ.

މިހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ ފުނަދޫގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ...

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *