ބީއެމްއެލްއަށް 25 އަހަރަށް ވުރެ ދިގުމުއްދަތަށް ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވި ، އެ ބޭންކުގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އަދި ސީއޯއޯ ގެ މަގާމުން މުހައްމަދު ޝަރީފު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އަށް ޝަރީފު ކޮށްދެއްވި ބައެއް ޙިދުމަތުގެ ތެރޭގައި ހެޑް އޮފް ކާޑް ސެންޓަރު ގެ މަޤާމު އަދާކުރުއްވާ ، ރީޓެއިލް ބޭންކިން ޑިރެކްޓަރު ގެ މަޤާމް އަދި އޮޕަރޭޝާންސް ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމު ހިމެނެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ ....

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *