އުރީދޫ އިން އަނެއްކާވެސް، އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އައު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ. 

އަލަށް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ މި ޕެކޭޖަކީ، ސޯޝަލް މީޑިއާ އަދި ޗެޓް ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތަަަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ޕެކޭޖެއްކަމަަށް އުރީދޫއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

މި ޕެކޭޖަކީ ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޕެކޭޖަކަަށް ވާއިރު، މި ޕެކޭޖު ނެގުމަށް ކަސްޓަމަރުން ހަމަ އެންމެ 250 ރުފިޔާ ހޭދަކުރައްވައިގެން 6 ޖީބީ ޑާޓާ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ލިބޭނެކަމުގައިވެސް އުރީދޫއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

އުރީދޫގެ މި “ޗެޓް އެންޑް ސޯޝަލް ކޮމްބޯ” ޕެކޭޖުގައި، ސްނެޕްޗެޓް، ޓިކްޓޮކް، އަދި ޔޫޓިއުބްވެސް ހިމެނޭނެކަމުގައި އުރީދޫއިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *