ފޮޓޯ

"މަގޭ ފްލެޓް ކޮބާހޭ؟" ނަމުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މުޒާހަރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- ހިޔާ ފްލެޓްތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ބޭއިންސާފުން ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވަނީ މާލޭގެ އެކި މަގުތަކަށް އެއްވެ މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ. މި މުޒާހަރާއަކީ އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ހިލާފަށް ފުލުހުންގެ އެންގުންތަކާއި ބޯނުލަނބައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާއެއް ކަމަށްވާއިރު މި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އެ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރޝިޕްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ސަޕޯޓަަރުން ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮވިޑްގެ މި ހާލަތުގައި 10 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަގުމައްޗަށް އެއްވުން ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

މާލެ ސިޓީ، 26 ފެބްރުއަރީ 2021 -- އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަފްރާހް | ޖަޒީރާ

0
0
0
0
2

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 %