ގދ. ތިނަދޫ ވަލުތެރޭގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދާކަމުގައި އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ރޯވެ އަނދަމުންދަނީ ގދ ތިނަދޫ ، ދަނޑު ކޮނޑޭއަވަށު ވަލުތެރޭގައި ކަމަށާއި ، މިހާރު އެމައެންޑީއެފްގެ ސައުތު އޭރިޔާ ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ސިފައިން އެސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ނިންވަން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާ ރިޕޯރޓް ކޮށްފައިވަނީ 13:57 ކަން ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ ....

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *