ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ މިނިވަންކަމާއިިމެދު އިދިކޮޅު ބައެއް ކެނޑިޑޭޓުުން ސުވާލު އުފައްދައިފި އެވެ.

އިންތިހާބުގެ މިނިވަންކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފައްދާ، ބާރަށު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ ހަމަ ހަމަ ފުރުސަތު ނުލިބޭ އިންތިހާބެއްގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށެވެ. އަދި އިިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް (ރަންގޮނޑި) ޓެގްކޮށް ޖަވާބު ދާރީވާން ތައްޔާރުވުމަށް ޝުޖާއު ގޮވާލައްވާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންތަނަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ވާހަކައެއްކަމެއް ޝުޖާއު ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ. 

ދުނިޔެ މި މަންޒަރު ކައިރިން އެބަ ބައްލަވާ!
0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.