ހުޅުމާލެ ރީތިގަސްމަގު ބަސްސްޓޮޕް ކައިރިން ދުއްވާފައި އައި ދެކާރު ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.މިއެކްސިޑެންޓުގައި ދެކާރު ދުއްވަން ތިބި އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބަފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ދެކާރު ޖެހި ، ދެކާރަށްވެސް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވީ އެއްކާރުގެ ސްޓިއަރިންގް ވީލް އަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ ކާރު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ އައިސް އަނެއްކާރުގައި ޖެހުމުންނެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ ......

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *