ކޮވިޑް-19 (ކޮރޯނާ) ވައިރަސް ކުރިއަށް ވުރެއް ހަލުވިކަމާއެކު ޗައިނާގެ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސް ގައި ފެތުރެމުންދާކަމަށް ރިޕޯރޓްކޮށްފިއެވެ.ބުދަދުވަހު އެކަނިވެސް ހޫބޭ ޕްރޮވިންސުން ވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ 242 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، 14،840 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާކަމަށް ވެއެވެ.

ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގައި ބަލިފެތުރި މީހުން މަރުވެފައިވާ އަދަދަށްބެލުމަށްފަހު މިހާރު ޗައިނާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 1350 މަރުވެފައިވާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 60،000 މީހުންވަނީ މިބައްޔަސް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. 

މިކަމާ ގުޅިގެން ޑަބްލިއު އެޗްއޯ އިން ވަނީ ޗައިނާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕްޒިޓިވްވާ މީހުން ދެނެގަނެ ޔަގީން ކުރަމުން އަންނަގޮތާމެތު ސުވާލް ކޮށް އޮޅުންފިލުވަމުން އަންނަކަމުގައި ބުނެފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *