ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ނޫޑުލީހެއް ކަމުގައިވާ އިންޑޯމީ ނޫޑްލްސްގެ "ހޮޓް އެންޑް ސްޕައިސީ" ފްލޭވާ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފައެވެ.
އިންޑޯމީ ނޫޑްލްސްގެ އެ ފްލެވާރ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އެކަމަށްޓަަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

އެ ނޫޑްލްސްގެ އެކި ރަަހަތައް މިހާރު ވެސް ރާއްޖޭގައި ލިބެން ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗިކަން ކަރީ ޕްލެވާ އަދި ސްޕެޝަލް ޗިކަންގެ ރަހަތައް ހިމެނެއެވެ.
މިބްރޭންޑް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ލިލީ އިންޓަރނޭޝަންއިން ބުނެފައިވަނީ އެ ބްރޭންޑް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރީ އޭގައި ދިވެހިންނާއިގުޅޭ ރަހަތައް ހިމެނޭތީކަމަށެވެ.
ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މިނޫޑްލްސް ރާއްޖޭގެ ފިހާރަތަކުން ލިބެންހުރީ ފެކެޓެއް ފަސްރުފިޔާ އަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *