ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު (އަލިޕީ) ފޮޓޯ: ސަން.އެމްވީ

ކޮވިޑް-19 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތު ނުކުރާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު (އަލިޕީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަލިޕީ މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކުރުމަށް އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ނިންމާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އިދިކޮޅުން އެކަމަށް ސަމާލުކަމެއް ދިނުމެއްނެތި މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މިއަދު ޓްވީޓް ކުރައްވަމުން އަލިޕީ ވިދާޅުވީ، ވައިރަސް ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ތަކަށް ބާރު ބޮޑުވަމުން ދާކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޖަޒުބާތު ކުރިއަށް ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އާއިލާ މެންބަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަމެއް ދިނުމެއްނެތި، ވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރޭ ގޮތަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ އަމަލުތައް ފެންނަމުން ދިޔުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް ކަމަށް އަލިޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް، ކޮވިޑް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ސިޔާސީ ފިކުރުތައް ތަފާތު ނުކުރާނެކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އަލިޕީ ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް އެންމެނަށްވެސް ހަމަހަމަކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ފެތުރެމުންދަނީ ކޮވިޑްގެ މިހާތަނަށް އައި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ރާޅު ކަމަށް ހެލްތު އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އަންނަނީ "މަގޭ ފްލެޓް ކޮބާ" ނަމުގައި އެއްވެސް ގައިދުރުކަމެއް ނެތި މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ.

ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދު (މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެ ތިލަފުށި، ގުޅީފަޅު، ހުޅުލެ) ގައި، ހަވީރު ހަޔަކުން ފެށިގެން ހެނދުނު ހަޔަކަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވުން މަނާ ކަމަށެވެ. އަދި ރޭގަނޑު 11 އިން ފެށިގެން ކާފިއު ވެސް އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

1 ކޮމެންޓް

  1. އަލީރަޝީދަށް ހުކުމް ލިޔެދޭ ޗީފް އޮފް ސަޓާފް says:

    ކޮވިޑް ތަފާތު ކުރަނީ ޚާއްސަ ހުއްދަ ދޯ!

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.