ރިސޯޓަކަށް މީހެއްގެ ބޮލުގެ ބައެއް ލައްގައިފިއެވެ 

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިއަދު 12:55 ހާއިރު ނޮކު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގެ ގޮޑުދޮށަށް އިންސާނެއްގެ ބޮލުގެ ބައެއް ލައްގާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު 14:00 ގައި ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ 

އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން އެ ރިސޯޓަށް ފުލުހުންގެ ޓީމެއް ދިއުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ކަމާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *