މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ޅެންވެރިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސުމްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ހުރިހާ ޅެންވެރިންނަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ 31 ވަަނަ ޅެންވެރިންގެ ދުވަހެވެ.

ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވަމުން ރައީސް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ 31 ވަނަ ޅެންވެރިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ޅެންވެރިންނަށް އަރިސްކުރާ ކަމަށެވެ.

އަދި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގެ މުއްސަނދިކަން ރަމްޒު ކޮށްދޭ އެ މުހިންމު ފަންނު ދިރުވައި އާލާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.