އިދިކޮޅުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިޔާ ފްލެޓް ލިބޭނެކަމުގެ ލިޔުން ލިބި, މި ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ލިސްޓުގައި ނަން ނުހިމެނޭ މީހުންގެ ހައްގުގައި އިދިކޮޅުން މާދަމާ މުޒާހަރާ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

''މަގޭ ފްލެޓް ކޮބާ'' މި ނަމުގައި ބާއްވާ އިހްތިޖާޖު ފަށާނީ ހަވީރު 16:00 ގައި ޕީޕީއެމް އޮފީސް ދޮރުމަތިންނެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މި ވަގުތު އިދިކޮޅުގެ ވަގުތީ ލީޑަރު ކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނިގުޅައިގެންފައިވާ ހައްގުތައް ހޯދައިދެވޭނެ ހަމައެކަނި ޕާޓީ އަކީ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކަމަށެވެ.

އަދުރޭ ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް ސަރުކާރު ހަމަ މަގަށް އެޅުވޭނީ އިންތިހާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ވޯޓުދީގެން ކަމަށެވެ.

މިއީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތު. މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިއްޕެވުމަށް ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަން

ފްލެޓް ކޮމިޓީން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ދާއިމީ ލިސްޓަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ އަދުރޭ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރު ބަދަލުވިޔަސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފްލެޓް ލިބޭނެކަމުގެ ލިޔުން ދީފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ލިޔުމަށް ބަދަލެއް އައުން އެއީ ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކުރީ ސަރުކާރުގައި ފްލެޓްތައް ދީފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލައި ދިރާސާތައް ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.
މި ސަރުކާރުން ގާނޫނީ އިމުން ބޭރުން ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ދެން އަންނަ ޕީޕީއެމް ސަރުކާރުން ބަލާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަދުރޭ ވަނީ ސަޕޯޓަރުންނަށް ދެއްވާފަ އެވެ.
0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *