ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒިފެއް ވެކްސިން ޖަހަނީ -- ފޮޓޯ: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒިފުންގެ ތެރެއިން 562 މީހެއްގެ ގަޔަށް ވެކްސިން ޖަހައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ގަޔަށް ވެކްސިން ޖަހަން ފަށާފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން މިއަދާއި ހަމައަށް 562 މީހުން ގަޔަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވެކްސިނަށް ގިނަ ބަޔަކުގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާތީ މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ޝުކުރުވެސް އަދާކޮށްފައެވެ.

ކުރިން ''ޖަޒީރާ'' އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ.މައުސޫމް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ތެރެއިން 10،000 ޑޯޒް ޚާއްސަ ކުރެވިފައި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭއިރު، 10،000 ޑޯޒުން ވެކްސިން ދެވޭނީ 5000 މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

ޑރ. މައުސޫމް ވިދާޅުވީ، މީގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ފަތުރުވެރިންނާއި ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 5000 މުވައްޒަފުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު، ފަހަކަށް އައިސް ރިސޯޓްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ދޭން ފަށައި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވެކްސިން ކެމްޕޭނެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ. ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް ހަ މަސް ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށެވެ.
0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.