މާލޭގައި މަތީ ސާނަވީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދޭން ސަރުކާރުން ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ސްކޫލް، ސެންޓާ ފޮ ހަޔާ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ) ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލު ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ކަމުގައިވިޔަސް، މިކަން ކުރާން ނިންމާފައިވާކަން ރަސްމީކޮށް އަދި އިއުލާނުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސީއެޗްއެސްއީ އަލުން އިމާރާތް ކުރުމަށް މިހާރު ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އާރްސީސީ) އާއެވެ. ނަމަވެސް ސީއެޗްއެސްއީ އަލުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓާލައިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް މިކަން އާރްސީސީން އަދި ކަށަވަރުކޮށް ނުދެއެވެ.

ސީއެޗްއެސްއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވުޖޫދަށް އައީ 1979 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ ސެންޓަރުން ވަނީ އެތައް ކުދިންނެއް ދަސްވެނިވެފައެވެ.


0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *