ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ކުރިމަތީގައި ގްރޫޕަކުން ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ މާރާމާރީ ހިންގައިފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގައިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު ހަތަރެއްޖަހާ އެހާކަންކާއިރު އެވެ.

އެ މާރާމާރީގެ ވީޑިއޯއެއް ވައިރަލްވެފައިވާއިރު، ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި 9 މީހުންގެ ގްރޫޕަކުން ޒުވާނަކަށް އަނިޔާކޮށް ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލައެވެ.

އެ ޒުވާނާއަށް އަނިޔާކުރަނިކޮށް، އެތަނަށް ފުލުސް މީހެއް އައުމުން ސައިކަލު ތަކެއްގައި އެ ގްރޫޕު ދާ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

މި މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *