ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) އަށް ދިމާވި ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފިއެވެ.

ވީއައިއޭއިން ކަރަންޓް ކެނޑުނީ 8:45 ހާއިރުއެވެ.

ވީއައިއޭ ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ، އެމްއޭސީއެލްގެ އޮފިޝަލަކު ކަރަންޓް ކެނޑުނު ސަބަބު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވީއައިއޭއަށް ދިމާވި ކަރަންޓް މައްސަލަ ހައްލުވެފައި ވަނީ، 9:26 ހާއިރުއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *