350 ކުދިންގެ ޖާގައާއި އެކު އިއްޒުއްދީން ސްކޫލު މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ.

އިއްޒުއްދީން ސްކޫލު ހުޅުވުމަށްޓަކައި އާދިއްތަދުވަހު އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ސްކޫލު ހުޅުއްވައިދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އިއްޒުއްދީން ސްކޫލު ނިސްބަތްވަނީ އައްސުލްތާން އަލް ގާޒީ ހަސަން އިއްޒުއްދީން ނުވަތަ އާއްމު ނަމުންނަމަ ދޮން ބަންޑާރައިންނަށެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި މި ސްކޫލުން 224 ކުދިންނަށް ވަނީ ޖާގަ ދީފައެވެ. އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ މި ސްކޫލުގެ ބޭނުމަކީ މާލޭ ސިޓީގެ ސްކޫލުތަކަށް ދިމާވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމެވެ.

މި ސްކޫލު ހުޅުވާފައިވަނީ ގްރޭޑް އެކަކުން ހަޔަކަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ސްކޫލުގައި ހަތަކުން 10 އަށް ގްރޭޑްތައް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *