ރ. ކިނޮޅަހު މޫދުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އުމުރުން 82 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އެ މީހާ މޫދުން ނެގިއިރުވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

 ކިނޮޅަހު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އެރަށު އުތުރުފަރާތު ގޮނޑުދޮށުގައި މީހަކު ވެއްޓިފައި އޮއްވާ ފެނިގެން އެ މައުލޫމާތު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ލިބުމާއެކު، އެ ސަރަހައްދަށް ނަރުހާއި ޑޮކްޓަރުން  ދިޔައިރުވެސް، އެ މީހާ އޮތީ ނިޔާވެފައި ކަމަށެވެ.

ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ ކިނޮޅަހު މީހެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.