އަނަންތާރާ ކިހަވަށް ރިސޯޓު

ކޮވިޑުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ، ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ އަނަންތާރާ ކިހަވަށް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

އަނަންތާރާ ކިހަވަށް ރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓުން އެ ރަށުގައި ހިދުމަތް ދިނުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމީ އެ ރިސޯޓްގެ 75 މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެ ރިސޯޓަށް އެރުން މަނާކޮށްފައިވާތާ ދެ ހަފްތާ ވެފައިވީ ނަމަވެސް މިވަގުތު 40 އެއްހާ ގެސްޓުން ރިސޯޓުގައި ތިބި ކަމަށް އެ ރިސޯޓުގެ ފްރޮންޓް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 ކޭސްއެއް ކިހަވަކުން ފެނިފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.