ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު އަލީ ވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ކޮވިޑް-19 ޕެންޑެމިކާ ގުޅިގެން މެއި/ޖޫން އަށް ފަސްކޮށްފައިވާ އޯލެވެލް އިމްތިހާން ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް އޮންނާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނު ކުރިއަށް ގެންދާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕިއަރސަން އިން މޭ/ޖޫން ގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އޭ.އެސް/އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނު ކުރިއަށް ނުގެންދާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާތީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނާއި ގުޅިގެން އާއްމުން ސުވާލުކުރަމުން ދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހަދަނީ ކެމްބްރިޖް އޯލެވެލް އިމްތިހާނުކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އިމްތިހާން އޮންނަ ތާރީހަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް އަދި ކެމްބްރިޖުން އަންގާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

އޯލެވެލް އިމްތިހާން ދަރިވަރުންގެ އިމްތިހާން ފަސް ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ ކުދިންނަށް އޮންލައިންކޮށް ކްލާސްތައް ބާއްވާފައިވެއެވެ.

 

 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.