Resort Musicians - vaccine
ބައެއް ރިޒޯޓް މިއުޒިޝަނުންނަށް ވަނީ ވެކްސިން ދީފައި -- ފޮޓޯ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް

ރިޒޯޓްތަކަށް ގޮސް އާމްދަނީ ހޯދާ ފަންނާނުންނަށް ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފަށައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ރިޒޯޓް މިއުޒިޝަނުންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މިއަދުއެވެ.

މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. އެގޮތުން، ރިޒޯޓް މިއުޒިޝަނުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ވެކްސިންގެ ޕޯޝަނެކެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ޓްވީޓް ކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް ކަލްޗަރ ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވީ، ރިސޯޓަތަކަށް ގޮސް އާމްދަނީ ހޯދާ ފަންނާނުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފެށުމުން އުފާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރި އެއް ބަޔަކީ ފަންނާނުން ކަމުގައިވާއިރު ފަންނާނުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާ ކަމަށްވެސް ޔުމްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޒޯޓް މިއުޒިޝަނުންނަށް ވެކްސިން ހޯދުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އާރޓްސް (އެން.ސީ.އޭ) އިންނެވެ. އެގޮތުން، އެކަމަށް ހާއްްސަ ކުރެވިފައިވާ ޕޯޓަލް (https://t.co/RaBXB1m6cq?amp=1) މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭނެކަމަށް އެން.ސީ.އޭ އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.