ކުޅިވަރު
ރިސޯޓު ލީގު 2024: މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރިސޯޓު ލީގު، މާލޭ ނޯތު ޒޯނުގެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ފަސްކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަދި ހުކުރު ދުބަހު ކުޅުމަށް ތާވަލު ކުރެވުނު މެޗުތަކެވެ. އެގޮތުން، ބުދަ ދުވަހަށް ތާވަލު ކުރެވިފައިވަނީ ރިޓްޒް ކާލްޓަން އާއި އޯގާ ބައްދަލުކުރާ މެޗާއި، ކުރުނބާ އާއި ބަރޮސް ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުޅުމަށް ތާވަލު ކުރެވުނީ ހުވަފެން ފުއްޓާއި އޮބްލޫ ބައްދަލުކުރާ މެޗާއި ޕަޓީނާ އާއި ވަރު ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ.

މެޗުތައް ފަސްކުރަމުން އައިސް ހުކުރު ދުވަހު ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް މެޗުތައް ކުޅެން ނިންމި ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފަ އެވެ.

ރިސޯޓު ލީގު އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މޫސުން ރަނގަޅު ނުވާނަމަ ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތައްވެސް ފަސްކުރާނެ އެވެ. އަދި މެޗުތައް އަލުން ފަށާއިރު ކުރިއަށްދާނީ ކުރިން ޝެޑިއުލްގައި މެޗުތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކަމަށް އެފަރާތުން ބުނެ އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެޗުތައް ފަސްކުރިއިރު، މާލެ އަތޮޅު ހިމެނޭހެން ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވަނީ އޮރެންޖު އެލާޓް ނެރެފަ އެވެ. އަދި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ކަނޑު ގަދަ ވުމާއެކު، ކަނޑު ދަތުރު ނުކުރުމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top