ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 19 ކުންފުންޏެއް އުވާލަން ނިންމައި، ކުންފުނީގެ ނަންތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕެނީސް އިން ލިކުއިޑިޓޭޝަން ލިސްޓުގައި ގިނައިން ހިމެނެނީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އުފެއްދި ކުންފުނިތަކާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނިތަކެވެ.

އެ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެންބީސީ) އާއި ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް އަދި ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކުންފުނީގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވްޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އާއި ހަޒާނާ މޯލްޑިވްސް ފަދަ ކުންފުނިތައް ހިމެނެއެވެ.

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 21 އަށްވުރެ ގިނަ ކުންފުނި ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.