ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިން މައްސަލައިގައި ޙުކުމް އިއްވަން ބާއްވާ ޝަރީޢަތް ފަށައިފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ފަސް ފަނޑިޔާރުްނގެ ބެންޗަކުންނެވެ.

މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިހުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ނިޔާ ކަނޑައެޅުން އޮންނާނެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން އާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ތެރޭގައި ތިބި އިރު އެމަނިކުފާނަށް ސަޕޯޓް ކުރައްވާ ގިނަ އަދަދެެއްގެ މީހުން ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ބެންޗުގެ އިސް ގާޒީ އަކީ، ގާޟީ އަލީ ރަޝީދެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.