ގެއްލިފައިވަނީ "ލިއޯ ޖެމް 2" ބާޖު

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ބާޖު ފެނިއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ކ. ތިލަފުށިން ފުރައިގެން ވ. ކުނާވަޓަށް ކަފު ޖަހައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ "ލިއޯ ޖެމް 2" ނަމަކަށް ކިޔާ 120 ފޫޓުގެ ބާޖު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފެށީ ރޭ 22:30 ހާއިރުއެވެ.

ވާކަނޑައިގެން ގޮސް މި ބާޖު ގެއްލުނީ ކުނާވަށިގެ ފަސް ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުންނެވެ.

އެމްްއެންޑީއެފުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި 6:23 ހާއިރު ބާޖު އޮޔާދަނިކޮށް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.