ގާބުރިއެއް އެއްލައި މެރާކީ ކޮފީ ރޯސްޓާސްގެ ބިއްލޫރި ގަނޑު ތަޅާލައި، އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް އެ ކެފޭގެ ދޮރުގައި ތަތްކޮށްފި އެވެ.

މެރާކީގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފައިވަނީ މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިންނެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި، އެ ކެފޭގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި ވަނީ އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް ގަނޑުކޮޅެއްގައި ލިޔެ އެތަނުގައި ހިއްޕާފަ އެވެ. އެ ގަނޑުކޮޅުގައި ވަނީ "ފިރިހެނުން އަންހެން ނުވުމަށާއި، އަންހެނުން ފިރިހެން ނުވާން"ށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މެރާކީގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފައިވަނީ ސައިކަލުތަކެއްގައި އައި ބައެކެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު ފުލުހުން އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.