ގދ. ތިނަދޫގައި ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގާ ޒުވާނަކު ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ތިނަދޫގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގާފައިވަމޯ ދެ ގުރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ތިނަދޫގައި ރޭ މާރާމާރީއެއްގައި ހިންގާފައި ވަނީ ދެ ގްރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

މި މައްސަލައާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެެއް ނުވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.