އަނެއްކާވެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް ވިހޭ ދެ ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މި ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކު ނިޔާވީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދި އަނެއް ކުއްޖާނިޔާވީ ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެެއްގައެވެ.

ރޭ ނިޔާވެފައިވަނީ ދެ ފިރިހެން ކުދިންނެވެ.

މި ދެކުދިން ނިޔާވުމާއި އެކު 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި ނިޔާވި ކުދިންގެ އަދަދު ހަތަރަކަށް އަރައެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ނިޔާވާކުދިންގެ މަރުގެ ތަފްސީލު އާއިލާތަކުން ބޭނުންނަމަ އެފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.