ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލަ ބަލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

އެ މައްސަލަ ބަލަން ނިންމާފައި ވަނީ ފަސް ގާޟީންގެ ބެންޗަކުންނެވެ. އެ ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ގާޟީ އަލީ ރަޝީދާއި، ގާޟީ އަހުމަދު ޝަކީލާއި ގާޟީ މުހައްމަދު ސަމީރު އަދި ގާޟީ އަލީ އާދަމްގެ އިތުރުން ގާޟީ ހުސެއިން ފާއިޒް ރަޝާދެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިން ކުށުގެ ދައުވާގެ ޝަރީޢަތް އެއް ގާޟީއަކު ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި ގާޟީންގެ ބެންޗަކުން ބަލައި ދިނުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ މަރުހަލާފައި އެދިފައި ވާ ކަމަށެވެ. 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ، ރައީސް ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުން ލިބޭ އިހްތިޔާރުގެ ދަށުން ޔާމީންގެ މައްސަލަ ބަލައި ނިޔާ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބެންޗެއް އެކުލަވާލާފައިވާ

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.