ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އިތުރަށް އިޝްތިހާރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރާއި އިނިގިރޭސިވިލާތަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

މި މަޝްވަރާތައް ބައްވާފައިވަނީ ލަންޑަންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓަށް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީއަށް ވަޑައިގެންނެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ. ފަރަހަނާޒް ފައިސަލް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިިކަން އިތުރަށް އިސްތިހާރު ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޔޫރަޕްގެ ބައެއް އެއަރލައިންތަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ދިވެހި ފަންނާނުނަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން އެކިއެކި ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ސަފީރާއި މިނިސްޓަރ ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

އިނގިރޭސީވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ފަރަހަނާޒް ވަނީ މިހާރަށް ވުރެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ގޮތުން ވާޙަކަ ދައްކަވާ އެކަންކަމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.