ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ނެރޭ އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޢަދަދު ރޭ ނެރެފިއެވެ.

މަޖައްލާގެ 26 ވަނަ އަދަދު ނެރެދެއްވީ ނަޞްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރަސްމީ ޖަލްސާގެތެރެއިން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަލްއުސްތާޒާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީއެވެ.

އައްޑަނަ މަޖައްލާގެ ދެޢަދަދެއް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ނެރެއެވެ. އެއީ ސިފައިންގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެންނާއި، ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ނަޞްރުގެ ދުވަހު ނެރޭ ޢަދަދެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.