ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު ދަރިވަރުންތަކަކާ ބެހުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ދެކުނު ރަށެއްގައި ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު އަންހެން ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް  ފުލުހުންނާއި ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސާވިސް ސެންޓަރު ގުޅިގެން ބަލަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބިދޭސީ ޓީޗަރާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިކަމެއް އަދި ކަށަވަރުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީންވެސް ވަނީ އެފަދަ މައްސަލައެއް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.