ހއ. ތަކަންދޫގައި ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

ތަކަންދޫގައި ލެބީޓަރީގެ ހިދުމަތް ފެށިފައި މިވަނީ އެ ރަށުގައި ސިއްހީ މަރުކަޒެއްގެ ހިދުމަތް ފެށިތާ 15 އަހަރު ފަހުންނެވެ.

އެރަށުގައި ލެބޯޓަރީ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާޒެވެ.

ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއެކު އެ ރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ލޭގެ ޓެސްޓްތަކާއި ޔޫރީން އަދި ކޮލެސްޓްރޯލް ޓެސްޓްތައް ހެދޭނެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ތަކަންދޫގެ ރައްޔިތުން އެފަދަ ޓެސްޓްތައް ހަދަން ގޮސް އުޅުނީ ދިއްދޫ އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.