ލ. މާމެންދޫ އިންޖީނު ގެއަށް ތެޔޮ ވިއްކީއިރު، ފީފާތަކަށް މަދުން ތެޔޮ އަޅައިފަވާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

މަދުން ތެޔޮ އެޅި ފިފާތަކުގެ ވީޑިއޯއަކާއި އެކު އާންމު ފަރާތަކުން މީސް މީޑިޔާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮންމެ ބައެއް ކުރި ކަމުގައި ވިނަމަވެސް އެއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ ތަހުޤީޤެއް ކޮށް، އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ ގޮވާލައިފައެވެ.

މި ކަމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އަދި ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.