މާލެ ފަޅު ބޭރުން ދެ ލޯންޗު ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ފަޅު ބޭރުން ދެ ލޯންޗު ޖެހި އެކްސިޑެންޓު ވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން މިވަގުތު އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެވަރިމުންދާ ކަމަށާއިދި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކްސިޑެންޓްވި ދެ ލޯންޗް މިހާރު ވަނީ މާލޭގެ އެއް ނަންބަރު ފާލަމާ ދިމާލު ފަޅުތެރެއަށް ވައްދާފަ އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓުވި ދެ ލޯންޗުގެ ތެރެއިން އެ ލޯންޗަކީ ޅ. އަތޮޅުގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތްދޭ ލޯންޗެވެ. އަދި އަނެއް ލޯންޗަކީ ސައިރަސް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމްޕެނީފެ ލޯންޗެކެވެ.

މިހާދިސާގައި އަނިޔާވި މީހުންނަށް ލިބުނު ޒަޚަމްތަކުގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ...

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.