ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރު ކަމުން އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު އިސްތިއުފާ ދެއްވިއިރު، އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކުރިޔަށް ގެންދަން އޮތީ ނިންމާފައެެވެ.

ޝަހީބުގެ އިތުތރުން އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް ފާތިމަތު ޒޭނާ ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމުގައި ހުންނެވި އިސްމާއީލް ސޮފްވާން އާއި ހަސަން ނަބާހް ވަނީ ކޮމިޝަނުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.