ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅުގެ ބެލެނިވެރިފަރާތް ކަމުގައިވާ، ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑަށް ވެހިކަލް އަދި މެޝިނަރީ ސްޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައިވަނީ، ވެހިކަލް/ މެޝިނަރީ ގަނެ ސަޕްލައިކޮށްދެއްވުމުގެ ތަޖުރިބާއާއި، ޤާބިލްކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުކޮށް، ހުޅުވާލައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތައް:

  • އެކްސްކަވޭޓަރ 30،000 ކިލޯ
  • ވީލް ލޯޑަރ  13،000 ކިލޯ
  • ޑަމްޕް ޓަރަކް 15،000 ކިލޯ
  • ޑަމްޕް ޓްރަކް 5،000 ކިލޯ

ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދުން ފެށިގެން މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަކަށް ވަނީ ހުޅިވާލެވިފައެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ދޫކުރުން، މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އިން ފެށިގެން ފެންބިލްޑިންގގެ ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލްގެ ހެޑް އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފްރީ ބިޑް މީޓިންގ މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި އޮންނައިރު، ބިޑް ހުށަހެޅުން އަދި ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 24 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ކަމަށް ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލް ބުނެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *