ކުރިއަށް އޮތް ފަަސްއަހަރަށް އަމާޒުކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން މިރޭ އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިކަން ކުރިއަށްދާނީ މިރޭ 21:00ގައި ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނަ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

އެކްޝަން ޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާނީ އަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހެވެ.

މި އެކްޝަން ޕްލޭންއާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ސަރުކާރުން ނުދެއްވައެވެ.

ނަމަވެސް އެނގުފައިވާ ގޮތުގައި އެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނާފައިވާ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ކަންކަން ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.