ޓީ ޖެޓީގައި އޮތް ތެޔޮ ބައުޒަރަކާއި ލޯންޗެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑުގެ ސަބަބުން ބަޔަކު ފިހިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަދެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެ ހާދިސާގައި ފަސް މީހަކު ފިހިފައިވެއެވެ. އަދި އެ އެންމެންނަށްވެސް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިފައިވާ ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ...

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.