ހެންވޭރުގައި ހުރި ގެއަކުން ބަނދުރާފުޅިތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ.

މީޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ ބަނގުރާ ފުޅިތައް ހޯދާފައިވަނީ ހެންވޭރުގައި ފަޅަށްހުރި ގެއަކުން ކަމަށެވެ. ރާފުޅިތައް ހޯދާފައިވަނީ ރޭ 21:20 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށެވެ.

އެގެއިން ބަނގުރާފުޅިތައް ފެނުނު ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއެވެ.

އެ ބަނގުރާ ފުޅިތައް ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.