ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓެމެންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އަންހެނަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ މައްސަަލައަކާއި ގުޅިގެން ހޯދަމުން ދަނީ ޅ.ނައިފަރު، ހަނަފަސްގެ، އަމީނާ މުހައްމަދު (26އ) ކަމަށެވެ.

އަމީނާ ހޯދަމުން ދަނީ ކޮން މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ

ފުލުހުން ވަނީ އޭނާއާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވާ ހިއްސާ ކުރެއްްވުމަށް އެދިފައެވެ.

އަމީނާ ހޯދަމުން ދަނީ ކޮން މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.