ރާއްޖޭގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް "ސިހުރު" ހެދުމަށް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ މީހުން ކުރަހާ ޒާތެއްގެ އަކައެއް ކުރަހައި, އޭގެ މަތީގައި އުޅޭ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް މީސް މީޑިޔާގައި އާއްމު ވެއްޖެއެވެ.

އެވީޑިއޯ އިން ދަރިވަރުންތަކެއް ބިންމަތީގައި ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމެއް ކައިރީ ތިބޭ މަންޒަރު ފެނިގެންދެއެވެ.

އެ ވީޑިއޯ އާއްމުވެފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ރަށެއްގެ ސްލޫލެއްގައި ހިނގި ކަމެއްކަމެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ދަރިވަރުން ކުރަހާފައިވާ ކުރެހުމަކީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ މީހުން ރޫހާނީ ބާރު ލިބޭ ކަމަށް ބުނެ، ސިހުރުގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގުމަށް ކުރަހާ ޒާތުގެ ކުރެހުމެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *