ފޭސްބުކުގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަމުން ދިޔަ ޖުހާ ޕޭޖް ބުލޮކްކޮށްފިއެވެ.

އިސްލާމްދީނަށާއި، ﷲ އަދި އެކަލާންގެ ރަސޫލާއަށް ފާޅުގައި ހަޖޫ ޖަހަމުން ދިޔަ ޕޭޖް ބްލޮކް ކޮށްފައިވަނީ ގިނަ ދިވެހިން އެ ޕޭޖް ރިޕޯޓު ކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. އަދި އެ ޕޭޖް ބްލޮކް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވަނިކޮށެވެ. ފުލުހުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ އެ ޕޭޖް ބޮލޮކްނުކޮށްފިނަމަ މާލެތެރޭގައި ލޭ އޮހޮރުވުމެއް ހިނގާފާނެކަމުގެ ބިރު އެބަ އޮތްކަމަށެވެ.

ޖުހާ ޕޭޖް ފުރަތަމަ ފެށިގެން އައީ "މީމް" ޕޭޖެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެން ކަމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން އެ ޕޭޖަށް ވަނީ ލައިކް ދީފައެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާމް ދީނަށް ހަޖޫޖަހަން ފެށި ހިސާބުން ޕޭޖް އަންލައިކު ކޮށް ރިޕޯޓުކޮށް ޕޭޖް އަންލައިކް ކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ވަނީ މީސް މީޑިއާގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.