ބޮލަކަށް 2،000 ރުފިޔާގެ މަގުން ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންނަށް މުދަލު ޒަކާތް ބަހަން ފަށައިފިއެވެ.

މުދަލު ޒަކާތް ބަހަން ފަށާފައި ވަނީ މިއަދުއެވެ.

މިއަދު މާލެއާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅޭ ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންނަށް މުދަަލު ޒަކާތް ބަހަން ފަށާއިވާއިރު، މުދަލު ޒަކާތް ދޫކުރުން ކުރިއަށް ދާނީ މިއަދާއި މާދަމާ ހެނދުނު 9.30 އިން މެންދުރު 14:30 އަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައެވެ.

މާލެ ސިޓީގައި ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ގޮތުގައި 1719 މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވެއެވެ.

އިސާލްމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުން މުދަލު ޒަކާތް ބަހަމުން ދާނީ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލްތަކުން ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.